Chuyển dữ liệu từ Goblin ( Tài khoản : - Nhân vật : ) sang Gaion (Tài khoản : - Nhân vật : )


Do Goblin có thời gian chơi lâu hơn, vì vậy các nhân vật Goblin sẽ bị giảm Level/Reset.

Thời gian chuyển Server : 0h 02/03/2021 - 24h 30/03/2021
Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.

MUSS6.VN : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn
Server tiếp nhận sát nhập : Gaion

Lưu ý :

 • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật .
 • Reset master ngoài web máy chủ đích để lấy lại điểm Master.
 • Gcoin, Wcoin tự động chuyển sang máy chủ đích.
 • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở Gaion trước khi chuyển sang .
 • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở Gaion không nhất thiết trùng với Goblin .
 • Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại Goblin sẽ được thay thế sang Gaion .

 • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi.
  Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển.
  Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.